Nụ cười của các con có khả năng kỳ diệu, làm tan biến mọi mệt mỏi và làm lành mọi vết thương.