Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động cho vay, đòi nợ của công ty tài chính(NLĐO) – Một ngân hàng thương mại và 3 công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát toàn bộ quy định nội bộ về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ, thoả thuận với đối tác về bán nợ…