WHO cho biết Brazil vẫn đối mặt thách thức lớn với Covid-19 và nên nỗ lực phối hợp ở các cấp chính quyền để xử lý đại dịch.