Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ cử một đoàn chuyên gia đến Trung Quốc vào tuần tới để điều tra nguồn gốc của nCoV.