Ngân hàng này ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và thông qua chính sách miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng, tài trợ phí mua hóa đơn điện tử…