Tham gia thử thách “đấm vào người”, Francis Ngannou chỉ chịu được vỏn vẹn hai cú tới từ tay đấm hạng ruồi Braden Pagaoa.