Nhịp tăng đầu phiên của thị trường chịu áp lực khi lực bán tăng nhanh ở vùng giá xanh, còn dòng tiền không đủ mạnh để giữ vững xu hướng.