Vietcombank tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 5 tại Hà Nội sáng ngày 27/6, trao thưởng cho nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.