Cúp cầu dao 25 ngày trong tháng vì nghỉ tránh dịch nhưng tiền điện tôi phải đóng vẫn y hệt tháng trước đến từng số lẻ – đều 615.630 đồng.