Từ ngày 1-7, tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng(NLĐO) – Đây là quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN).