Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho phép quân đội sử dụng vaccine của công ty công nghệ sinh học CanSino Biologics.