Trung Quốc bất ngờ loan tin kiểm toán cựu tư lệnh hải quân(NLĐO) – Quân ủy Trung ương Trung Quốc tiến hành kiểm toán cựu tư lệnh hải quân Ngô Thắng Lợi nhằm xem xét trách nhiệm kinh tế của ông khi đương chức.