Trump yêu cầu khôi phục tượng tướng Liên minh miền Nam duy nhất ở thủ đô Washington bị người biểu tình kéo đổ tuần trước.