Tại các “cơ sở giải trí người lớn”, những nữ tiếp viên trẻ tuổi sẵn sàng phục vụ khách nam giới trong các căn phòng đóng kín, dù Covid-19 chưa biến mất.