Thầy Nguyễn Huy Du, 24 tuổi, ở Vĩnh Phúc không dạy Mỹ thuật nhưng vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì những bức tranh bảng được chia sẻ trên mạng xã hội.