Ca sĩ Thái Trinh tập thiền, chạy bộ, xăm hình, sống tự do ở tuổi 27.