Lee Soon Jae – diễn viên gạo cội của màn ảnh Hàn Quốc – bị tố cáo lạm dụng, ngược đãi quản lý cũ.