Tại sao ngành hướng dẫn viên du lịch không bao giờ hết thời?Ngày nay, khi mọi người xem du lịch là một phần tất yếu của cuộc sống, thì ngành công nghiệp không khói này sẽ càng có điều kiện phát triển hơn bao giờ hết.