Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Quảng Trị.