Lý giải về việc giải quyết khiếu nại ở Thủ Thiêm bị chậm, ông Trần Lưu Quang cho biết “thành phố đã lỡ sai một lần rồi nên cần phải làm lại cho thật đúng”.