Lái máy bay là công việc rất khó, và không phải ai cũng có thể làm được cơ trưởng.