Trừ những gia đình đang cách ly xã hội, còn lại phải cho con đi học vào tháng 9 nếu không sẽ bị phạt 60-120 bảng Anh (1,7-3,4 triệu đồng), thậm chí bị khởi tố.