Ở chung cư cao cấp cũng nơm nớp lo trộmDù chung cư được bảo vệ nghiêm ngặt và có camera giám sát nhưng một số nơi vẫn xảy ra tình trạng mất cắp