Bạn mượn ôtô của tôi lái về quê rồi gây tai nạn khiến người đi đường bị thương và hàng hóa hư hỏng. (Trọng Đạt)