Người đàn ông chạy xe ôm công nghệ ngồi im để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cún con.