Người chết, đi tù vẫn có tên nhận hỗ trợ Covid-191.265 người đã chết, đi tù, người chuyển đi nơi khác, hộ nghèo – cận nghèo trùng tên nhau ở huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai bỗng dưng có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19