Không cần mất tiền, bạn hoàn toàn có thể tự kiểm tra công tơ điện tại nhà đang chạy nhanh hay chậm.