Phi công là một trong những ngành có thu nhập tốt nhất thế giới, khiến nhiều người lựa chọn nghề này.