Cô và trò lớp 1A6 trường Tiểu học Đình Bảng 2 cùng nhau làm báo tường kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.