Loại nước nào uống trong thời gian dài tốt nhất?Trong ba loại nước uống phổ biến gồm nước khoáng, nước tinh khiết, nước đun sôi, gia đình bạn thuờng uống loại nào?