Nhiều chương trình văn hóa – thể thao mừng 44 năm Sài Gòn – Gia Định đổi tên thành TP HCM, diễn ra từ ngày 27/6 đến 2/7.