Tôi muốn đổi sang xe bán tải và lắp thêm nắp thùng cao đằng sau. (Quang Đạt)