Kim Kardashian bán 20% cổ phần công ty làm đẹp KKW Beauty trị giá 200 triệu USD.