Sáu suất kịch “Thị Nở – Chí Phèo” của sân khấu Lệ Ngọc bán sạch vé.