Em gái tôi tốt nghiệp trường sư phạm bằng xuất sắc, dạy cho trường quốc tế, thu nhập từ nghề mỗi tháng gần 20 triệu đồng.