Ford cho phép bất cứ ai bị mất việc làm trong vòng một năm sau khi một chiếc xe mới có thể trả lại mà không mất phí.