Một trong hai con hổ trưởng thành lang thang gần khu dân cư trên đảo Sumatra đã bị bắt và di dời tới nơi an toàn.