Huawei được cấp phép xây cơ sở nghiên cứu tại Anh dù các sản phẩm của họ đang bị giới chức nước này đánh giá mức độ bảo mật.