Học sinh lớp Mẫu giáo Nhỡ B2 tham gia các hoạt động học tập, vui chơi, học múa, tập võ, ăn uống, lau mặt, rửa tay, uống sữa học đường.