Khu resort Sankofa và resort Hue Ecolodge có điểm chung là gần gũi thiên nhiên, nằm bên dòng sông Hương thơ mộng.