Với số vốn hơn 7.000 tỷ đồng, Sunshine Empire nằm trong top dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất vừa được thành phố trao quyết định chủ trương đầu tư.