Chi nhánh GM Defense LLC của General Motors giành hợp đồng cung cấp dòng xe ISV mới cho quân đội Mỹ.