Học sinh lớp 1/5 Trường tiểu học Lê Thánh Tông uống sữa trong giờ ra chơi.