Ngoài việc nhận xoài tận cửa, khách hàng còn được khuyến mãi vài vòng dạo phố trên siêu xe Lamborghini.