Sau một quý âm hơn 1.800 tỷ đồng, Petrolimex có lãi trở lại trong quý II nhờ giá dầu hồi phục gần đây.