Nhà đầu tư phía Bắc chuộng bất động sản Đông TP HCM nhờ hạ tầng phát triển mạnh, quỹ đất sạch, cảnh quan tự nhiên rộng mở, tiềm năng sinh lời lớn.