"Đoạn đối thoại lạnh lùng" của nữ bị cáo lớn tuổi nhất nhóm "bê tông xác người"(NLĐO) – Nói về việc giết anh Thành, bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (bị cáo lớn tuổi nhất trong vụ “bê tông xác người”) cho rằng do Thành có “con quỷ” trong người nên các thành viên trong nhóm sát hại để trừ hậu họa