Thay vì dậm chân ở nhà khi chưa thể đi tour vì Covid-19, các hướng dẫn viên đã quy tụ tại Điểm hẹn Hướng dẫn mỗi cuối tuần.