Đẩy mạnh bán hàng qua appSong song với việc hợp tác với ví điện tử MoMo đưa nông sản lên kinh doanh trên nền tảng này trong chương trình “Ủng hộ nông sản Việt”, Saigon Co.op đã chủ động đầu tư, vận hành nền tảng thương mại điện tử riêng của mình là app Saigon Co.op.