Tôi có khoảng 700 triệu, muốn tìm mua xe bốn chỗ đáng tin cậy để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình bốn người. (Nguyễn Tú)